Kontakt:

Tlf: 39 56 13 44

E-mail: bst@bst-nord.dk

To nye kollegaer :-)
15-03-2017
Velkommen til Sven og Thomas
Læs hele nyheden

​Forstærk det psykiske arbejdsmiljø

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen, herunder hvordan arbejdet er organiseret og tilrettelagt, følelsesmæssige belastninger i arbejdet, forholdet kolleger imellem og forholdet mellem ledelse og medarbejdere.

Har I talt om det psykiske arbejdsmiljø for nylig?

Det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for medarbejderens psykiske og fysiske helbred, selvopfattelse og sociale liv og spiller selvfølgelig tæt sammen med det øvrige arbejdsmiljø.

Undersøgelser viser, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø ofte resulterer i øgede omkostninger på grund af meget fravær, hyppig udskiftning af personale, mangel på engagement samt konfliktfyldt og ineffektivt samarbejde, hvor fokus flytter sig fra opgaven. Samtidig ved vi, at et godt samarbejde giver mere kreativitet i opgaveløsningen, sikrer at opgaver bliver udført tilfredsstillende og skaber en virksomhed med et godt ry – også på produktsiden.

Sådan arbejder vi

Det psykiske arbejdsmiljø kan kun forbedres gennem dialog. Vi afdækker, hvad der er på spil på arbejdspladsen, og ud fra dialogbaserede metoder gør vi relationerne tykkere, så trivslen forbedres.

Vi tager hånd om akutte problemstillinger og har stor erfaring med at vende udviklingen ved at løse de opståede problemer gennem fokus på det positive. Vi hjælper også med at forebygge konflikter og giver redskaberne til, at virksomheden selv kan håndtere og forebygge problemstillinger i fremtiden.

Vi løser opgaver på det individuelle plan i form af stress-coaching, leder-sparring eller individuel supervision, opgaver med udgangspunkt i gruppen såsom kollegial supervision, udvikling af nye opgaveløsninger, samt opgaver med arbejdspladsen som helhed, hvor det typisk er de organisatoriske processer, tilrettelæggelsen af arbejdet eller større spørgeskemaundersøgelser, der er i fokus.

Vi rådgiver blandt andet inden for:

 • Kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljø
 • Interview og spørgeskemaundersøgelser
 • Gennemførsel af udviklings- og omstillingsprocesser
 • Supervision og coaching af ledere og medarbejdere
 • Personlig og faglig kvalifikationsudvikling
 • Organisationsudvikling og tilrettelæggelse af organisationens infrastruktur
 • Rådgivning i forbindelse med skiftehold og alenearbejde
 • Kommunikation og samarbejde
 • Sygefravær og ”den vanskelige samtale”
 • Konfliktløsning og problemløsning
 • Kollegial supervision
 • Forebyggelse af vold og håndtering af vold
 • Teambuilding - teamtræning
 • Mobning
 • Virksomhedspolitikker og sundhedspolitik
 • Undervisning og uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, samarbejde og trivsel

Kontakt os gerne på telefon: 45 39 56 13 44 eller via mail: www.bst-nord.dk for at høre mere.

BST NORD A/S

​​CVR: 89747112

Tlf: 39 56 13 44​

E-mail: bst@bst-nord.dk

Abningstider

man - tors: kl. 08:00-17:00

fredag:       kl. 08:00-16:00

Hovedkontor

​Dynamovej 11. 2.th

2860 Søborg

Lars Tornvig, Tlf: 31 23 21 57

 ​

Se alle konsulenter 

i BST Nord A/S og søsterselskabet ArbejdsmiljøCentret A/S.

Afdelinger

Kolding. Olaf Ryes Gade 7 K, 1.​

Stig Holm, Tlf: 26 30 05 44

Randers. Engelsholmvej 26

Pernille Vedsted, Tlf: 31 77 80 82​

Aalborg. Christmas Møllers Vej 17

Tine Brodersen,​ Tlf: 52 13 75 13