Kontakt:

Tlf: 39 56 13 44

E-mail: bst@bst-nord.dk

To nye kollegaer :-)
15-03-2017
Velkommen til Sven og Thomas
Læs hele nyheden

​Caféstemning ved arbejdspladsvurdering i Materielgården

Det er den 12. december 2008, og det sidste af tre hold medarbejdere er godt i gang med arbejdspladsvurderingen (APV) efter den nye cafémetode. Musikken spiller, mens Materielgårdens vejmænd, gartnere og mekanikere vandrer videre til næste bord, hvor en ny opgave venter dem.

Materielgården er en selvstændig entreprenørvirksomhed i Roskilde Kommune med i alt 130 fastansatte gartnere, vejmænd, mekanikere, specialarbejdere og kontorpersonale. Materielgården blev i 2000 slået sammen med Gartnergården og består i dag af en hovedafdeling og otte satellitter, som ligger rundt omkring i kommunen.

På café med BST NORD AS

Den 9., 11. og 12. december 2008 afholdt Materielgården i Roskilde Kommune APV efter den anerkendende cafémetode med organisationspsykologerne Anne Lehnschau og Maren Sindahl fra BST NORD AS.

I januar besøgte jeg Materielgården for at høre, hvad medarbejderne syntes om metoden.

Her talte jeg med Paul Erik Andersen, der startede som gartner på Gartnergården for 29 år siden, og som i dag er gartnerformand på Materielgården.

Derudover talte jeg med specialarbejder, skiltemand og sikkerhedsrepræsentant Svend Larsen samt Mekaniker Bjarne Sørensen, og de fortalte alle om deres oplevelser med den nye cafémetode.

Den anerkendende APV som cafémodel

I den anerkendende APV tages der udgangspunkt i Arbejdstilsynets krav til, hvad en APV skal indeholde. Men i stedet for at fokusere på problemer i arbejdsmiljøet, kortlægger og identificerer medarbejderne deres drømme for det fremtidige arbejdsmiljø.

”At man taler om drømme og ønsker for fremtiden og ikke problemer er med til at skabe en positiv stemning”.

I starten havde nogle medarbejdere den holdning, at det ikke nyttede noget at holde APV, men efterhånden vendte stemningen, og det var som om, de tænkte, at det alligevel godt kan være, at ledelsen lytter til, hvad vi siger.

APV’en er jo en hjælp til ledelsen, så vi kan gøre tingene bedre, og det bliver sjovere at være på arbejde,” fortæller Paul Erik Andersen.

Ledelsen har på forhånd inddelt medarbejderne i seks grupper på tværs af arbejdsområder og afdelinger. Den anerkendende APV indledes ved, at de seks grupper skal tale om de gode erfaringer fra deres arbejdsmiljø.

Svend Larsen oplevede, at ”da de sad i mindre grupper, blev det mere intimt, så de, der normalt ikke siger ret meget, lukkede lidt mere op. På den måde kom der flere emner på bordet”.

En afslappet stemning, hvor alle tør byde ind

I den anerkendende APV som cafémetode skal medarbejderne gennemgå alle de relevante områder inden for deres arbejdsmiljø så som psykisk, fysisk og kemisk/biologisk arbejdsmiljø, ulykkesfarer, ergonomi og arbejdsrelateret sygefravær.

Emnerne bliver fordelt ved seks borde, som medarbejderne gruppevis skal cirkulere mellem. På denne måde får medarbejderne diskuteret alle de emner, som Arbejdstilsynet kræver af en APV.

”Det er godt at lave APV som café, så bliver det mere adspredt og ikke så formelt. Det er en helt anden atmosfære, end hvis man bare sidder skoleret til et møde”, mener Bjarne Sørensen.

Grupperne får 10-15 minutter ved hvert bord til at tale om de drømme, de har til forandringer inden for det relevante arbejdsmiljøområde, samt lave en prioriteret liste over deres fælles drømme.

Når tiden er gået, tændes der for musikken, og deltagerne må skifte til næste bord og emne.

”Musikken var med til at gøre stemningen mere afslappet og til at holde det hele kørende”, siger Bjarne Sørensen.

Når grupperne har været igennem alle emnerne, stemmes der om de seks vigtigste punkter, som medarbejderne skal arbejde videre med i APV-forløbet.

Til sidst indsamles alle papirer og plancher til Materielgårdens Ledelse og Sikkerhedsudvalg. Deres opgave bliver herefter i fællesskab at sørge for, at medarbejdernes drømme bliver tilgodeset og deres konstruktive arbejde under APV’en anerkendt.

”Det gode ved cafémodellen er, at alle kan og tør byde ind. Det gjorde de ikke før i tiden. Alle tør byde ind, for det er kun den lille gruppe, man kan dumme sig over for.

Det er noget andet, end hvis der sidder 50 mennesker, og de er ikke bange for, at formændene eller ledelsen bruger det, de siger, mod dem senere, for det er fuldstændig anonymt. Der er ingen, der ved, hvem der har sagt hvad”, Siger Paul Erik Andersen.

Han synes dog, at det var lidt underligt som leder at skulle holde sig på sidelinjen gennem hele forløbet, men fortæller: ” Jeg tror, det var meget godt, at vi ikke var med til det hele, for så tror jeg ikke medarbejderne ville have åbnet sig så meget, som de gjorde. Til gengæld mener jeg så også, det er godt, at der kommer en ind fra ledelsen, når det er ved at være slut og fortæller dem, at det her vil vi bruge.”

Et fælles fokus på problemløsning

Både gartnere, mekanikere, vejmænd, forskellige specialister samt formænd og ledere var til stede under dette års APV i Materielgården i Roskilde. Lederne måtte overvære processen fra sidelinjen, men medarbejderne havde mulighed for undervejs at trække dem med ind i deres diskussioner.

Denne blanding mellem arbejdsgrupper har givet medarbejderne en bredere forståelse for hinandens arbejdsopgaver og udfordringer i hverdagen.

”Det er jo stort set de samme problemer, vi har alle sammen. Før gik vi bare rundt i vores egen lille verden og troede, at det kun var os selv, der havde et problem”, siger Svend Larsen.

Paul Erik Andersen mener, at denne APV har skabt et grundlag for, at de i fremtiden kan løse problemerne i fællesskab.

”Jeg tror, der er kommet nogle flere løsningsmodeller ind, som vi ikke har kunnet få frem før. Vi er mere fælles om at løse hverdagens udfordringer nu, end vi var førhen. I tidligere APV’er var det sådan set kun de personer, som det drejede sig om, der forsøgte at få deres problemer løst. Nu forsøger alle i fællesskab at løse udfordringerne”.

Han fortæller desuden, at man efter medarbejdernes ønske har vedtaget, at der skal afholdes to til tre stormøder om året.

Både Bjarne og Svend Larsen er enige med Paul Erik Andersen i, at den nye cafémetode har været effektiv og fået flere af medarbejdernes synspunkter frem i APV’en.

”Hvis alle på værkstedet havde været på samme hold, så ville det måske bare have kørt i samme rille som altid”, konkluderer Bjarne Sørensen, og Svend Larsen tilføjer, ”til hverdag mødes vi sådan set kun, hvis vi har et ærinde i et af de andre områder. Vi hilser selvfølgelig på hinanden, hvis vi mødes, men det er ikke så tit vi stopper op og snakker. Der skal jo også arbejdes.”

Efter en lang dags APV er de ansatte i Materielgården i godt humør. De diskuterer dagens begivenheder med hinanden og ser frem til at følge med i, hvordan deres forslag til forbedringer på arbejdspladsen vil blive brugt af sikkerhedsudvalget og ledelsen, og Svend Larsen afslutter med at fortælle, at det for ham ”…bliver spændende at arbejde videre med medarbejdernes forslag i sikkerhedsudvalget”.

Tekst: Mette May Hansen

BST NORD A/S

​​CVR: 89747112

Tlf: 39 56 13 44​

E-mail: bst@bst-nord.dk

Abningstider

man - tors: kl. 08:00-17:00

fredag:       kl. 08:00-16:00

Hovedkontor

​Dynamovej 11. 2.th

2860 Søborg

Lars Tornvig, Tlf: 31 23 21 57

 ​

Se alle konsulenter 

i BST Nord A/S og søsterselskabet ArbejdsmiljøCentret A/S.

Afdelinger

Kolding. Olaf Ryes Gade 7 K, 1.​

Stig Holm, Tlf: 26 30 05 44

Randers. Engelsholmvej 26

Pernille Vedsted, Tlf: 31 77 80 82​

Aalborg. Christmas Møllers Vej 17

Tine Brodersen,​ Tlf: 52 13 75 13