Kontakt:

Tlf: 39 56 13 44

E-mail: bst@bst-nord.dk

To nye kollegaer :-)
15-03-2017
Velkommen til Sven og Thomas
Læs hele nyheden

Den 23. september 2010 rystedes Statens Serum Institut

​​I september skete der noget på Statens Serum Institut (SSI), som ikke tidligere er sket i så stort et omfang i virksomhedens historie. Masseafskedigelser! En begivenhed der påvirkede både medarbejderne, ledelsen og organisationen

I 2010 måtte man på SSI erkende, at budgettet bød på store økonomiske udfordringer, hvilket SSI desværre ikke har været alene om at opleve i de senere år. Der blev tidligt taget forholdsregler, såsom stram budgetstyring og ansættelsesstop, for at imødegå den negative udvikling. Men disse tiltag var ikke nok og SSI så sig nødsaget til at finde en måde at nedbringe udgifterne. Det var nødvendigt med afskedigelser.

​I starten af september blev det meldt ud, at det var nødvendigt at skære i personalet for at holde budgettet. Torsdag den 23. september 2010 fik 63 medarbejdere besked om, at de var påtænkt afskediget.

Torsdag d. 23/9 2010

Personaleafdelingen havde et overordnet mål om at processen skulle afstedkomme så sobert og ordentligt, som det er muligt i sådan en situation. Derfor var der forud for dagen en grundig og detaljeret introduktion fra det eksterne konsulentbureau AS3 til, hvordan sådan en dag kan forløbe, hvor afdelingscheferne, HR-konsulenterne, tillidsrepræsentanterne og deres hjælpere deltog og blev klædt på til at kunne håndtere forløbet.

Dagen var planlagt så alle medarbejdere fik besked inden frokost. Det var nemlig helt klart, at afskedigelserne skulle ske på engang og det skulle ske så hurtigt som muligt, så perioden med usikkerhed blev mindsket. Medarbejderne var den 23. blevet bedt om at være på deres arbejdspladser, hvor de personer, der skulle afskediges blev hentet af afdelingschefen.

”Torsdag morgen gik HR-konsulenterne, tillidsrepræsentanterne og vores hjælpere henover gårdspladsen på SSI. Der var ikke et øje på instituttets udendørs arealer, ingen biler, ingen folk.” Fortæller Joan Hindsgaul-Nissen, tillidsrepræsentant SSI.

Efter en afskedigelsessamtale er der altid mange spørgsmål, som dukker op. Spørgsmål som – hvorfor lige mig og kunne de ikke have valgt en anden. Derfor skulle der efterfølgende stå nogle parat til at lægge øre til, og prøve at forstå medarbejdernes situation.

Efter de afskedigede medarbejdere havde fået overbragt beskeden stod der en hjælper klar til at tage hånd om dem, hvis de havde brug for frisk luft, en kop kaffe eller brug for en snak med en psykolog.

Om torsdagen den 23. var der stillet 2 psykologer til rådighed fra BST NORD AS til at tale med de medarbejdere, der havde behov for det. Og også dagen efter var det muligt for de opsagte medarbejdere at tale med en psykolog, ligesom tillidsrepræsentant-korpset og HR-konsulenterne var til rådighed.

Praktiske spørgsmål

Der opstår også en masse tvivlsspørgsmål og usikkerhed i forhold til de mere praktiske ting, såsom mulighed for at blive fritstillet, hvor man skal aflevere sine ting og hvad muligheden er for kurser og efteruddannelse. Medarbejderen hører nemlig ofte ikke mange af de ord, der bliver sagt under afskedigelsessamtalen.

Medarbejderne fik under afskedigelsessamtalen udleveret pjecen ”guide til opsagte medarbejdere” (pdf), så medarbejderne havde mulighed for at se, hvordan man som afskediget medarbejder kommer videre, hvem man kan henvende sig til samt få svar på ofte stillede spørgsmål.Dagen efter var der derudover et møde, hvor AS3 informerede om, hvordan man kommer videre efter en afskedigelse og hele ugen var der i personaleafdelingen oprettet en telefonisk hotline.

​De afskedigede medarbejdere blev efter afskedigelsessamtalen tilbudt at komme over i tillidsrepræsentanternes hus, hvor de forskellige fagforeninger holdt til og hvor der var kaffe, brød og kage. ”Det gode ved at de kom over i tillidsrepræsentanternes hus var også, at de alle sammen havde været igennem samme oplevelse og dermed kunne sidde og snakke lidt sammen. Der var flere der bagefter fandt sammen og udvekslede telefonnumre. Der var endda tre der blev enige om, at det her var sådan en forfærdelig dag, at de gik ned på bryggen og drak en øl. Det kan man sidde at smile lidt af, men et eller andet sted er det, det de har haft behov for, at finde støtte i hinanden. Det er bedre end bare at gå hjem og ikke have nogle at snakke med. Her har de ligesindede, der er i samme båd.” (Joan Hindsgaul-Nissen, Tillidsrepræsentant SSI).

Efterfølgende blev der afholdt forskellige debriefing- og evalueringsmøder for de involverede parter. Der blev blandt andet afholdt debriefingmøder for afdelingscheferne, tillidsrepræsentanterne og hjælperne samt et evalueringsmøde, hvor alle de involverede parter mødtes og evaluerede det totale forløb.​​​

​En leders historie

Thomas Vestergaard Pedersen var som afdelingschef på SSI med til at afskedige ni medarbejdere. Han fortæller her, hvordan han som chef oplevede forløbet torsdag den 23. september 2010.

Min proces startede i august, hvor jeg blev bekendt med, at der skulle afskediges et på daværende tidspunkt ukendt antal medarbejdere. Efter det blev officielt meldt ud af den adm. Direktør Niels Strandberg Pedersen i starten af september begyndte processen med at få kabalen til at gå op. Budgettet skulle hænge sammen, så bemandingen i de forskellige afsnit svarede til arbejdsmængden.

Den 23. september var rent ud sagt en forfærdelig dag. Jeg har tænkt meget over det efterfølgende og for mig at se, var det den mindst dårlige måde vi kunne gøre det på. Vi har også snakket meget om det efterfølgende, om der var andre måder man kunne have gjort det på, men jeg har ikke hørt om nogle bedre måder.

Det var en rigtig hård dag for mange. Især dem der blev ramt af afskedigelserne. Jeg afskedigede ni i min afdeling og det foregik helt konkret på den måde, at samtalerne foregik inde på mit kontor eller på et kontor indrettet til lejligheden. Og det var simpelthen fordi, at det var besluttet, at jeg skulle ud og hente de personer, der skulle opsiges på deres arbejdspladser.

Processen var meget hård. Hele formiddagen var der ingen der turde kigge på mig i afdelingen af frygt for, at de skulle prikkes. Man havde virkelig en fornemmelse af at være bøddel. Jeg vil sige selve dagen var ikke så hård for mig, fordi det var nødvendigt for mig som chef at tage et professionelt filter på. Men for dem, der blev hentet selvfølgelig, men også for kollegerne var det hårdt. Jeg oplevede, at jeg kom ned i et afsnit, hvor der sad 10-12 medarbejdere og ingen vidste jo noget. De havde alle sammen fået besked på, at de skulle være på deres arbejdsplads. Men da jeg så kom ind og skulle hente en af dem, var der simpelthen flere andre der brød sammen.

Afskedigelsessamtalerne var rimelig korte og folk reagerede på forskellige måder, men alligevel ret ens i forhold til, at de var ret stille og fattede og så kom reaktionerne først bagefter, når de kom ud og ind på et kontor ved siden af mit. På kontoret ved siden af sad en hjælper, som tog hånd om den afskedigede medarbejder. Det var faktisk ret hårdt for hjælperen, som skulle rumme alle de følelser, både vrede, dem der blev kede af det og frustrerede og dem der brød sammen. Der var også fra personaleafdelingen stillet en psykolog til rådighed, så dem der gik ned kunne få hjælp.

Efter afskedigelserne gik vi afdelingschefer rundt i alle afsnittene og meldte, at nu var det overstået. Vi holdt vores møde kl. 12 og det var en kæmpe lettelse for alle. Om eftermidddagen var der en debriefing af afdelingscheferne samt HR.

Vi afdelingschefer, som skulle stå for afskedigelserne, fik en utrolig god hjælp og i virkeligheden oplæring op til den 23. september og det gjorde også for mig at, hvor svær dagen end måtte være, så synes jeg egentlig den forløb godt. Jeg var selv tilfreds med forløbet, fordi jeg var godt klædt på i forhold til, hvad jeg skulle gøre og ikke gøre, og det var enormt vigtigt. Det gør, at jeg føler, at det blev gjort professionelt.

Op til dagen havde vi et møde, hvor der blev holdt et oplæg af AS3 om, hvordan man kan foretage en værdig afskedigelse, og det var meget konkret og brugbart. Der var ikke en masse ”fluffy” konsulentord. Det var en, der havde erfaring med det og vidste hvad man skulle gøre. Vi fik en drejebog med en masse detaljer såsom koreografien i, hvordan man skulle hente folk og hvordan man sørgede for, at det hele foregik på den bedste måde.

Men det betød også meget, at der var en klar rollefordeling. HR-konsulenternes rolle var f.eks. at være bisidder og sørge for, at der ikke blev sagt noget, der ikke skulle siges og tale med mig mellem afskedigelsessamtalerne. For en ting er at være blevet klædt på på forhånd, men man kan også have brug for sparring undervejs. Jeg havde stor hjælp af HR-konsulenten. Hun sagde ikke ret meget under samtalerne, men hun sparrede med mig lige kort efter hver samtale.

Jeg tror, at en af grundene til, at det forløb så godt, som sådan en dag nu kan forløbe, er at det har været planlagt ned til mindste detalje.

Den 23. september har gjort, at der er opstået en ny bevidsthed på SSI. Det her med at vi rent faktisk godt kan afskedige medarbejdere på Serum Instituttet, det er trængt ind. Det giver selvfølgelig en usikkerhed hos personalet og det er ikke så frugtbart, men det giver jo også en forståelse for, at der er nogle ting vi er nødt til at gøre anderledes, fordi vi jo skal have virksomheden til at matche fremtidens krav.

Tekst: Lærke Marie Trunjer - BST NORD AS

BST NORD A/S

​​CVR: 89747112

Tlf: 39 56 13 44​

E-mail: bst@bst-nord.dk

Abningstider

man - tors: kl. 08:00-17:00

fredag:       kl. 08:00-16:00

Hovedkontor

​Dynamovej 11. 2.th

2860 Søborg

Lars Tornvig, Tlf: 31 23 21 57

 ​

Se alle konsulenter 

i BST Nord A/S og søsterselskabet ArbejdsmiljøCentret A/S.

Afdelinger

Kolding. Olaf Ryes Gade 7 K, 1.​

Stig Holm, Tlf: 26 30 05 44

Randers. Engelsholmvej 26

Pernille Vedsted, Tlf: 31 77 80 82​

Aalborg. Christmas Møllers Vej 17

Tine Brodersen,​ Tlf: 52 13 75 13