Kontakt:

Tlf: 39 56 13 44

E-mail: bst@bst-nord.dk

To nye kollegaer :-)
15-03-2017
Velkommen til Sven og Thomas
Læs hele nyheden

​Kan anerkendelse reducere sygefravær?

Det satte Statens Seruminstitut sig for at undersøge i projektet ”Kom videre” og i samarbejde med BST NORD AS søgte de finansiering via Forebyggelsesfonden. Pengene blev bevilliget og projektet har løbet fra eftersommeren 2008 til vinteren 2009-2010.

Formålet med projektet var at forebygge nedslidning ved at skabe en anerkendende kultur og ved at ændre rammerne. Et andet formål har været at nedbringe sygefraværet fra 29 dage til 10 dage i gennemsnit pr. medarbejder inkl. langtidssygdom.

For at implementere og skabe en anerkendende kultur har man gennem projektet arbejdet med:

 • Lederudvikling og coaching af ledergruppen.
 • Anerkendende interviews for alle medarbejdere.
 • Seminarer for alle om anerkendelse i dagligdagen.

For at forbedre de fysiske rammer har der været arbejdet med

 • ergonomisk gennemgang af alle maskiner
 • ergonomisk undervisning af alle medarbejdere
 • rapport omkring forbedringsforslag

Hvordan anerkendelse?

I projektet arbejdedes med anerkendelse på flere måder. For det første tog projektet afsæt i individuelle anerkendende interview, hvor samtlige medarbejdere blev bedt om at sætte fokus på dét, de værdsatte ved deres arbejdsplads og på at fortælle gode historier om arbejdet. Tankegangen var, at ved at sætte fokus på dét der fungerer godt, får man mere af det, og mindre af det der ikke fungerer.

For det andet blev alle medarbejdere og ledere undervist i den anerkendende tilgang på seminarer i starten og i slutningen af projektet. Formålet med seminarerne var – udover undervisning - at medarbejderne skulle planlægge aktiviteter, der ville øge anerkendelsen i dagligdagen. Parallelt med disse tiltag undervistes ledelsen i anerkendelse og blev coachet på egen ledergerning.

Hvordan forbedre fysiske rammer

På det første seminar fik alle undervisning i ”god brug af kroppen” og dette blev fulgt op af en gennemgang af alle arbejdsstationer hvor der blev kigget på indretning, pladsforhold, indstillingsmuligheder m.m

Gennemgangen blev afsluttet med en rapport fra BST NORD AS hvori der blev givet forslag til hvordan de fysiske rammer kunne forbedres.

Sten på vejen

Alle projekter giver læring med på vejen. Den vigtigste læring for dette projekt går på vigtigheden af, at fastholde fokus på projektet. Projektet strakte sig over næsten 2 år og selvom der var indlagt opfølgningsmøder, der skulle sikre at de anerkendende handleplaner fra seminaret implementeredes i hverdagen, fik hverdagen ofte overtaget og anerkendelsen gik lidt i glemmebogen.

Medarbejderne oplevede således ikke en massiv indsats, men snarere nogle sporadiske ”anerkendende dryp” nu og da. Dette vil vi fokusere på næste gang vi laver større projekter.

Stor indsats eller sporadiske dryp - projektet har haft en god effekt:

Effekten af projektet

Medarbejderrepræsentanter og ledere blev interviewet om effekten efter projektets afslutning. Nedenfor følger deres vurdering:

 • Man kan mærke forskel (på lederne); de lytter mere og prøver at efterkomme vore ønsker
 • Der kom konkrete resultater og handlingsplaner ud af seminaret
 • Vi har større accept af hinanden
 • Mere positiv tænkning
 • Tonen er bedre
 • Større opmærksomhed på, hvordan man virker på andre
 • Ledergruppen har fået bedre sammenhold og frirum
 • Sygefraværet er faldet – kurven er knækket selv om vi ikke er helt i mål endnu

Hvis du ønsker mere information omkring projektet er du velkommen til at kontakte

Rikke Rosendahl

Arbejdsmiljøkonsulent BST NORD AS

rikke@bst-nord.dk 

Mobil: 6163 2180

Hovedkontor: 3956 1344

BST NORD A/S

​​CVR: 89747112

Tlf: 39 56 13 44​

E-mail: bst@bst-nord.dk

Abningstider

man - tors: kl. 08:00-17:00

fredag:       kl. 08:00-16:00

Hovedkontor

​Dynamovej 11. 2.th

2860 Søborg

Lars Tornvig, Tlf: 31 23 21 57

 ​

Se alle konsulenter 

i BST Nord A/S og søsterselskabet ArbejdsmiljøCentret A/S.

Afdelinger

Kolding. Olaf Ryes Gade 7 K, 1.​

Stig Holm, Tlf: 26 30 05 44

Randers. Engelsholmvej 26

Pernille Vedsted, Tlf: 31 77 80 82​

Aalborg. Christmas Møllers Vej 17

Tine Brodersen,​ Tlf: 52 13 75 13