Kontakt:

Tlf: 39 56 13 44

E-mail: bst@bst-nord.dk

To nye kollegaer :-)
15-03-2017
Velkommen til Sven og Thomas
Læs hele nyheden

​MBTI i DONG Energy Markets

Den 3. februar 2009 holdt DONG Energy Markets’ strategiske udviklingsafdeling et seminar med overskriften ”MBTI – selvindsigt”. Seminaret var et led i en større udviklingsproces, som afdelingen har indledt i samarbejde med HR businesspartner i DONG Energy Markets, Bettina Brigsted, og erhvervspsykologerne Anne Lehnschau og Lisbet Ramskov Larsen fra BST NORD AS.

Indsatsen skal skabe en fælles kultur i afdelingen, hvor man har forståelse for hinandens forskelligheder, styrker og udfordringer.

Af Mette May Hansen - BST NORD AS

​”En del af de adfærdsmønstre, vi har, kan være svære at ændre på, og det kan være en god hjælp bare at være opmærksom på dem og først og fremmest acceptere sig selv, som den man nu engang er.” Sådan siger Julie Weiss, Process Design Consultant i DONG Energy Markets, efter at have deltaget i seminaret ”MBTI – selvindsigt” med to organisationspsykologer fra BST NORD AS ved roret. Seminaret har udviklet medarbejdere og lederes syn på sig selv og andre og styrket samarbejdet i DONG Energy Markets’ strategiske udviklingsafdeling.

Da afdelings- og programchef Maria Storm Kristensen i november 2006 oprettede afdelingen, havde den kun otte ansatte inklusiv hende selv. ”Afdelingen havde ikke rigtigt noget ståsted. Der var ingen, der vidste, hvad 

​den skulle bruges til, og den havde slet ikke det udseende, som den har i dag.” Siden da har udviklingen taget fart. Det store, strategiske it-projekt – RoadMap-programmet – blev etableret, og i begyndelsen af 2009 var der 30 ansatte i afdelingen, ”hvilket er et meget stort spring på bare to år,” fortæller Maria Storm Kristensen, som i dag står i spidsen for tre ledere og har ansvaret for omkring halvtreds eksterne konsulenter.

”Der er altså utroligt mange roller og kasketter, der skal anvendes. Vi har brugt MBTI som et værktøj til at forstå, hvorfor vi nogle gange havner i uløselige konflikter, typisk fordi vi ikke forstår hinanden. Det er ikke et spørgsmål om faglighed, når vi ikke forstår hinanden, men om mennesketyper”, siger Maria Storm Kristensen.

​MBTI – øjenåbner og konfliktknuser

De fleste konflikter opstår på grund af menneskelige forskelligheder, og i den sammenhæng er MBTI en særdeles effektiv øjenåbner for kursusdeltagerne, der har opnået større forståelse for de individuelle præferencer afdelingens medarbejdere imellem. MBTI er et af verdens førende personlighedsværktøjer og viser 

  • personlige præferencer
  • forskelligheder i reaktionsmønstre
  • hvorhen man foretrækker at rette sin opmærksomhed
  • hvorledes man foretrækker at modtage indtryk
  • hvordan man foretrækker at træffe afgørelser

MBTI viser derimod ikke noget om evner, intelligens og færdigheder.

​De to analyser – trin I og trin II

MBTI Trin I giver enkeltpersoner og teams en indgående forståelse af deres egen og andres personlighed. Ved at forstå forskellene mellem personlighedstyper kan grupper og enkeltpersoner samarbejde mere effektivt og forbedre kommunikationen samt mindske antallet af konflikter.

​Når en deltager har besvaret et spørgeskema og udført en række øvelser, kan BST NORD AS organisationspsykologer give feedback på den enkeltes personlighedstype. Hver personlighed er en kombination af fire af de præferencer, som ses i skemaet ved siden af. Deltageren kan altså karakteriseres som ekstrovert eller introvert, sansende eller intuitiv osv. Er deltageren ekstrovert, intuitiv, tænkende og vurderende, vil typeindikatoren således være ENTJ.

En ENTJ-person kan nogle gange virke hård og dominerende for en medarbejder, som for eksempel er introvert og følende. Kender man hinandens præferencer, er det nemmere at få samarbejdet til at fungere. Den ekstroverte medarbejder kan forsøge at tage hensyn til sin introverte og følende kollega, og samtidig ved kollegaen, at en hård bemærkning ikke nødvendigvis skal forstås personligt, men afspejler ENTJ-personlighedstypen.

​MBTI Trin II bygger på den indsigt, der er opnået i Trin I og indeholder altså begge analyser. Her introduceres en mere nuanceret forståelse af personlighed, der gør deltageren i stand til at udforske en lang række individuelle variationer inden for hver type. Trin II er særlig effektiv i lederudvikling og -coaching, da den præciserer fem facetter for hver af de fire dimensioner og dermed giver enkeltpersoner en mere detaljeret forståelse for deres egen type. Denne indfaldsvinkel kan belyse, hvorfor personer med samme typekode kan være forskellige, og udforske ligheder mellem personer med forskellige præferencer.

Det vil altså sige, at selvom typekode ENTJ fortæller, at deltageren er ekstrovert, kan vedkommende godt have nogle af de facetter, der tilhører den introverte side. Deltageren kan altså godt være igangsættende, udtryksfuld og reflekterende.

Stof til eftertanke blandt medarbejdere og ledere

Medarbejderne og lederne i DONG Energy Markets’ strategiske udviklingsafdeling har alle været igennem MBTI Trin II. De har arbejdet sammen om opgaver i teams med ens præferencer og i blandede teams for at blive bedre til at få samarbejdet og kommunikationen i deres team til at fungere. Maria Storm Kristensen fortæller, at de i lederteamet alle er meget ekstroverte ”Det vil sige, at tingene bliver sagt, og de bliver sagt meget åbent. Der skal vi nok bruge lidt eftertanke ind imellem og prøve at behandle tingene, inden vi melder klart ud”.

​MBTI Trin II bygger på den indsigt, der er opnået i Trin I og indeholder altså begge analyser. Her introduceres en mere nuanceret forståelse af personlighed, der gør deltageren i stand til at udforske en lang række individuelle variationer inden for hver type.

​Trin II er særlig effektiv i lederudvikling og -coaching, da den præciserer fem facetter for hver af de fire dimensioner og dermed giver enkeltpersoner en mere detaljeret forståelse for deres egen type. Denne indfaldsvinkel kan belyse, hvorfor personer med samme typekode kan være forskellige, og udforske ligheder mellem personer med forskellige præferencer.

Det vil altså sige, at selvom typekode ENTJ fortæller, at deltageren er ekstrovert, kan vedkommende godt have nogle af de facetter, der tilhører den introverte side. Deltageren kan altså godt være igangsættende, udtryksfuld og reflekterende.

​​Desuden viste MBTI’en, at der i ledergruppen manglede et stort F, altså en følende personlighed, hvilket betyder, at det er en logisk tænkende ledergruppe, som måske ikke altid får taget det hele menneske i betragtning. Ifølge Maria Storm Kristensen er der ingen tvivl om, at det er noget, der skal fokuseres mere på fremover. Desuden fortæller hun, at de i ledergruppen ” er forskellige, men jeg tror at vores største udfordring i gruppen er lige præcis de steder, hvor vi ikke er forskellige. Hvor vi alle tre kan sidde og bekræfte hinanden i, at det er den rigtige måde at gøre det på. Og det er det måske i virkeligheden ikke altid, fordi vi mangler dominansen af det modsatte bogstav, den modsatte præference.”

​For Maria Storm Kristensen var øvelsen i sansning og intuition særligt interessant. Her skulle deltagerne se på to billeder og fortælle, hvad de så. De sansende personer vil typisk fortælle om farver, figurer og små detaljer, som den intuitive person, der ser symboler og historier i billedet, slet ikke har lagt mærke til. ”Så kan jeg godt forstå, at vi ikke ser det samme, når vi står og diskuterer et projekt. Alle tror, at vi er enige, men nej. Det er noget, jeg er blevet mere opmærksom på og bruger aktivt. Oplevelsen med billedøvelsen var meget givende for mig. Den ramte virkelig hovedet på sømmet”, konstaterer Maria Storm Kristensen.

Farvekoder og forståelse

I løbet af februar havde alle medarbejdere og ledere et farvet bånd om halsen, som viste, hvilken type de tilhørte. Et gult bånd viser, at medarbejderen er åben, lyttende, modtagelig og involverende. Et rødt bånd viser, at medarbejderen er firkantet, beslutsom og tangerende hård. Et blåt bånd viser, at medarbejderen er teoretisk og indadvendt, mens medarbejderen der bærer et grønt bånd er jordnær og procesorienteret.

​”Man bruger det lidt kammeratligt, som en hyggelig ting ”Jamen det er også fordi du er blå, så kan du ikke forstå sådan nogle ting der”, men alligevel tror jeg, at det bundfælder sig. Det er både bevidstheden om andre og bevidstheden om dig selv. Nu ved du, hvorfor du reagerer, som du gør, i bestemte sammenhænge. Jeg tror, at det er den der forankring, der gør, at vi flytter os videre. Det kommer ikke bare ved, at vi har krydset os selv af og fået en bogstavkode og et farvebælte. Det tager tid,” siger Maria Storm Kristensen.

Maria Storm Kristensen fortæller desuden, at hun har fået øjnene op for, hvor forskellige medarbejderne er – og hun begynder at forstå, hvorfor der kan opstå problemer i kommunikationen mellem hende selv, som er ekstrovert, målorienteret og fast i sine tilbagemeldinger og beslutninger, og en procesorienteret medarbejder, der kan blive frustreret over hendes manglende fokus på processen i arbejdet.

​Hvad skal være limen i vores afdeling?

Med udgangspunkt i det gennemførte kursus og den forbedrede indbyrdes forståelse, det har ført med sig, kan medarbejderne i DONG Energy Markets’ strategiske udviklingsafdeling styrke samarbejdet på tværs af personlighedstyper og menneskelige forskelligheder. Maria Storm Kristensen påpeger, at ”målet med forløbet har været at få en bedre forståelse for hinanden – at få en afdeling, hvor vi arbejder med respekt for hinanden og forstår, at vi har forskellige roller og ansvar.”

​​Gensidig forståelse og respekt er afgørende for samarbejdet i enhver afdeling eller organisation, og et MBTI-kursus kan være den første byggesten i processen mod at realisere medarbejderne og ledernes potentiale. 

Maria Storm Kristensen peger på, at det handler om, ”at vi rent faktisk lærer hinanden at kende. Det kan lyde utroligt, for vi går jo op og ned af hinanden hver dag, men vi er en typisk nomadeafdeling, hvor projektlederne altid er ude af huset. Hvordan er vi så lige en afdeling, og hvad er det, der skal være limen i vores afdeling? Der er MBTI’en et godt værktøj, fordi den lærer os at kende hinanden.”

Med erfaringerne fra MBTI-kurset har Maria Storm Kristensen nu lettere ved at sammensætte de rigtige teams, så de kreative tanker kan udmøntes i praksis. ”Vi er meget fantasifulde. Vi tænker meget abstrakt, og nu skal vi til at eksekvere i vores afdeling som helhed. Vi skal ud at vise, at vi kan noget – at vi skaber værdi. Det er godt at være fantasifuld og se langsigtede og sjove løsninger, og nu skal vi så ud at vise, at løsningerne også virker i praksis,” slutter Maria Storm Kristensen.

For yderligere information om BST NORD AS kurser, kontakt venligst

Anne Lehnschau | Erhvervspsykolog

Telefon | 61 63 21 81

Mail | ale@bst-nord.dk  

BST NORD A/S

​​CVR: 89747112

Tlf: 39 56 13 44​

E-mail: bst@bst-nord.dk

Abningstider

man - tors: kl. 08:00-17:00

fredag:       kl. 08:00-16:00

Hovedkontor

​Dynamovej 11. 2.th

2860 Søborg

Lars Tornvig, Tlf: 31 23 21 57

 ​

Se alle konsulenter 

i BST Nord A/S og søsterselskabet ArbejdsmiljøCentret A/S.

Afdelinger

Kolding. Olaf Ryes Gade 7 K, 1.​

Stig Holm, Tlf: 26 30 05 44

Randers. Engelsholmvej 26

Pernille Vedsted, Tlf: 31 77 80 82​

Aalborg. Christmas Møllers Vej 17

Tine Brodersen,​ Tlf: 52 13 75 13