Kontakt:

Tlf: 39 56 13 44

E-mail: bst@bst-nord.dk

To nye kollegaer :-)
15-03-2017
Velkommen til Sven og Thomas
Læs hele nyheden

2010 - Udvikling skaber attraktive arbejdspladse

​Ældreområdet i Rudersdal Kommune gennemfører med BST NORDs hjælp et stort udviklingsprojekt, som omfatter ca. 900 medarbejdere og ledere. Formålet med projektet er at forebygge fysisk og psykisk nedslidning og fastholde og rekruttere medarbejdere til området.

​For 2½ år siden iværksatte Rudersdal Kommunes ældreområde med tilskud fra Forebyggelsesfonden projekt ”Den attraktive arbejdsplads”. Målet med projektet er, at gøre Ældreområdet til en attraktiv arbejdsplads, som vægter medarbejdernes sundhed, trivsel, personlige og faglige udvikling med henblik på at fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere.

Ældreområdet har i projektet samarbejdet med BST NORD samt andre leverandører, hvor BST NORD har været med allerede fra ansøgningsfasen til at designe og planlægge projektet i samarbejde med ældreområdets ledelse.

Fysisk sundhed

Projektet har fokus på både fysisk og psykisk nedslidning og sundhed. I relation til den fysiske sundhed har alle medarbejdere og ledere fået tilbudt en sundhedssamtale af en af BST NORDs arbejdsmiljøkonsulenter med tilhørende konditest. Udover at få målt værdier for sundhed i form af blodtryk, BMI mv. har der også været mulighed for at drøfte egen sundhed og arbejdsmiljø samt opstille individuelle mål for sundheden.

Medarbejderne har efterfølgende fået tilbudt en opfølgende sundhedssamtale. Andre tiltag for at forbedre den fysiske sundhed har været: foredrag om motion, sund kost og vægttab. Efterfølgende har der for interesserede medarbejdere være mulighed for at deltage på et diætisthold. Endelig har en stor del af medarbejderne taget i mod et tilbud om et skræddersyet 12 ugers løbeprogram.

Psykisk sundhed - Anerkendende kommunikation

Foruden de sundhedsorienterede tilbud har alle medarbejdere i ældreområdet deltaget i aktiviteter som har haft til formål at udvikle de sociale kompetencer i forhold til borgere, pårørende, kollegaer og ledelse. Her har udviklingen i anerkendende kommunikation været i fokus.

Alle medarbejdere har deltaget i et to dags kursus i anerkendende kommunikation. Efterfølgende er der blevet iværksat læringsgrupper lokalt på arbejdspladserne for at sikre at denne kommunikationsform fortsat er en integreret del af kulturen på arbejdspladserne både i relation til borgere og pårørende samt det kollegiale samarbejde.

​Derudover er 50 personer i projektet udpeget som nøglepersoner til at sikre det fortsatte arbejde med den anerkendende kommunikation på arbejdspladserne i relation til borger- og pårørendeproblematikker, som opstår i dagligdagen.

Undervisningen af kommunikationsvejlederne blev gennemført af to erhvervspsykologer med afsæt i den løsningsfokuserede tilgang og BST NORD har i samarbejde med Ældreområdet tilrettelagt og gennemført et godt og udbytterigt forløb, som deltagerne, ifølge Mette Pontoppidan, udviklingskonsulent i Rudersdal kommune, har været meget begejstrede for.

Tina Juul, Birgitte Munch-Petersen og Hanne Melbye var blandt de 50 kommunikationsvejledere, der blev uddannet indenfor den anerkendende kommunikation. De oplever alle, at uddannelsen har været meget udviklende og lærerig, både fagligt og personligt. Det som de især har bidt mærke i og taget med sig videre fra uddannelsen, er en ny måde at stille spørgsmål på, hvor man fokuserer på løsninger og muligheder i stedet for problemer, hvilket giver mulighed for at dreje sagen i en konstruktiv retning.

”På den måde drejer man problemet samtidig med, at man har fokus på, at det er den anden, der selv skal komme med løsningerne.” Fortæller Tina Juul, social- og sundhedshjælper, Skovbrynet plejeboliger.

Dertil kommer, at de oplever, at det er nemmere at snakke om problemerne og vejlede, når der er fokus på løsninger, fordi det tager brodden af problemet og fordi det er med til at tage problemerne i opløbet inden, de når at udvikle sig.

”Man er meget opmærksom på kommunikationen og man er blevet meget hurtigere til at bemærke, når der er noget, der ikke lige fungerer.” Siger Birgitte Munch-Petersen, sygepl. gruppekoordinator, Krogholmgaard. På den måde er der også færre uafklarede ting, der får lov at fylde og tages med hjem, når arbejdsdagen er forbi.

Fremadrettet deltager kommunikationsvejlederne bl.a. i husmøder og personalemøder for at gøre deres rolle mere synlig og udbrede kendskabet til, hvad de kan bidrage med. Udfordringen fremover bliver nemlig at få udbredt kendskabet til kommunikationsvejledernes rolle, så det bliver synligt, hvad de kan bidrage med.

”Jeg har valgt at tage det op på personalemøder for at gøre det mere synligt. F.eks. kan man holde et oplæg generelt om anerkendende kommunikation eller man kan snakke om en konkret sag, hvordan man kan bruge de anerkendende og løsningsfokuserede metoder. Derudover er jeg altid til rådighed overfor mine kollegaer, hvis de har brug for lidt sparring på en borger eller en pårørende.” Tina Juul.

Udover uddannelsen af kommunikationsvejlederne opleves også læringsgrupperne som meget anvendelige i forhold til i praksis at kunne bruge den anerkendende kommunikation. I læringsgrupperne deltog alle medarbejdere, hvilket har været med til at skabe et fælles referencepunkt og et fælles sprog, hvor man i personalegrupperne arbejder med og øver sig på en anerkendende og løsningsfokuseret måde at kommunikere på. Det bevirker også, at denne måde at tale på langsomt bliver en integreret del af kulturen.

For at kommunikationsvejlederne kan blive integreret på arbejdspladsen opleves det endvidere som vigtigt, at ledelsen og organisationen bakker op omkring kommunikationsvejledernes funktion og er med til at legalisere, at der bruges tid på at vejlede.

Det positive fokus smitter og det bevirker, at arbejdsmiljøet af de tre kommunikationsejledere opleves som forbedret, for det er rart at komme på arbejde og at være på arbejde, når der en god omgangstone. De ser derfor også gerne, at projektet fortsætter og at kommuniktionsvejlederne bliver en integreret del af hverdagen på samme måde som forflytningsvejlederne.

Ældreområdet har haft et tæt samarbejde med BST NORD’ s projektkoordinator og kontaktperson til Rudersdal kommune, der, ifølge Mette Pontoppidan, har gjort et stort arbejde for at skræddersy indsatsen, så den har matchet Ældreområdets konkrete behov og ønsker.

"BST NORD har tilrettelagt opgaverne med fokus på læringsmetoder, som er involverende og anerkendende og som i videst muligt omfang foregår som en del af den daglige praksis". Mette Pontoppidan.

Rudersdal kommunes projekt afrundes i 2010 med en opfølgende spørgeskemaundersøgelse og en endelig evalueringsrapport

BST NORD A/S

​​CVR: 89747112

Tlf: 39 56 13 44​

E-mail: bst@bst-nord.dk

Abningstider

man - tors: kl. 08:00-17:00

fredag:       kl. 08:00-16:00

Hovedkontor

​Dynamovej 11. 2.th

2860 Søborg

Lars Tornvig, Tlf: 31 23 21 57

 ​

Se alle konsulenter 

i BST Nord A/S og søsterselskabet ArbejdsmiljøCentret A/S.

Afdelinger

Kolding. Olaf Ryes Gade 7 K, 1.​

Stig Holm, Tlf: 26 30 05 44

Randers. Engelsholmvej 26

Pernille Vedsted, Tlf: 31 77 80 82​

Aalborg. Christmas Møllers Vej 17

Tine Brodersen,​ Tlf: 52 13 75 13