Kontakt:

Tlf: 39 56 13 44

E-mail: bst@bst-nord.dk

To nye kollegaer :-)
15-03-2017
Velkommen til Sven og Thomas
Læs hele nyheden

Maj 2009 - Udviklingsprojekt i hjemmeplejen

Hjemmesygeplejerskerne Sydøst fra Gentofte kommune er samlet til et fælles seminar i plejehjemmet Egebjergs lokaler i Gentofte. Seminaret er et led i et fælles udviklingsprojekt, som Gentofte Kommune godkender som afdelingens trivselsmåling. På endevæggen i lokalet hænger en tidslinje, som sygeplejerskerne har arbejdet med ved deres første seminar med organisationspsykolog Anne Lehnschau fra BST NORD AS.

Tidslinjen viser afdelingens udvikling gennem de sidste år, hvor de har haft problemer med skiftende ledere, til i dag, hvor Janet Sørensen, tidligere hjemmesygeplejerske, er blevet ansat som daglig leder og skal få afdelingen til at hænge sammen igen.

Af Mette May Hansen - BST NORD AS

​Sygeplejerskerne er inddelt i mindre grupper og sidder nu dybt koncentrerede om den historie, en af deres kolleger er ved at læse højt.

Alle grupperne har skrevet deres egen lille historie og skiftes til at læse dem op for hinanden.

Historierne handler om trolde, helte og skurke, men fælles for dem alle er, at de fortæller noget om udviklingen i afdelingen, og hvordan man nu har fokus på fremtiden.

”Essensen i historierne var, at vi alle sammen godt ville det og synes, at det i dag er et godt sted at være”, fortæller Mette Gramkow Brock.

​Ledelsen, der ikke var der

I august 2008 blev Janet Sørensen ansat som daglig leder for hjemmesygeplejerskerne Sydøst. Inden da havde hun selv fungeret som hjemmesygeplejerske i Gentofte Kommune gennem 12 år. Hendes kendskab til medarbejdernes dagligdag og til Gentofte Kommune har været en stor fordel, da hun blev ansat som leder, fortæller flere af hendes medarbejdere.

”Hun havde let ved at sætte sig ind i tingene, og der skulle ikke så meget oplæring til, hvilket der heller ikke er så meget tid til, når vi er så meget ude af huset, som vi er”.

Før Janet Sørensen kom til, havde de i hjemmesygeplejen Sydøst haft mange skiftende ledere. I løbet af tre til fire år har der været op til fem forskellige ledere, hvilket i følge Merete Højgaard Hansen har betydet, at medarbejderne ikke har følt, at de har haft en daglig leder.

Merete Højgaard Hansen har selv været ansat i hjemmeplejen Sydøst i elleve år og fortæller, hvordan medarbejderne selv måtte udføre mange af de opgaver, som den daglige leder ellers skulle tage sig af.

”Vi manglede overblik. Vi skulle prøve selv at have det, men når der ikke er nogen bestemt udnævnt til det, mister man det. Vi overså nogle gange noget. Vi fik for mange timer, og der var mere overarbejde, end det var nødvendigt. Der var flere, der holdt op, fordi de simpelthen ikke kunne holde ud at være her.” Merete Højgaard Hansen.

​Da ledelsen af hjemmeplejen i Gentofte Kommune satte udviklingsprojektet i gang med BST NORD AS, var det for ”at få evalueret på den tid, hvor der ikke har været nogen leder, eller hvor det i hvert fald har været temmelig skiftende, så vi igen kan fokusere på, hvordan afdelingen fungerer i dag, og hvordan vi ønsker, den skal fungere i fremtiden”, fortæller Janet Sørensen.

Den ustabile periode havde påvirket en del af de sygeplejersker, som har været i hjemmeplejen Sydøst i mange år, og flere havde selv ønsket at få evalueret perioden. Janet Sørensen fortæller at ”nogle havde skyldfølelse og tænkte, at det måske var dem, der var noget galt med, siden der ikke var nogen, der blev. Der har også været nogle, der har haft stress, og det har jeg da også kunnet mærke, da jeg kom til.”

​”Efter vi har fået Janet, er der faldet meget mere ro over det. Vi skal ikke selv gå og tænke over, hvordan vores timer er i morgen og næste uge. På den måde giver det mere ro.

Hun hjælper os også med at finde ud af, om der skal nogle ned og hjælpe til et par timer i et andet område, og tager sig af en del af de praktiske ting, som tidligere var med til at give frustrationerne, der gjorde, at det ikke fungerede ”, fortæller Merete Højgaard Hansen, som i dag er meget tilfreds med forholdene i hjemmeplejen Sydøst.

​Udviklingsprojektet

Gentofte Kommune har indledt et projekt, som skal føre til at de i 2010 er Danmarks mest attraktive arbejdsplads.

Derfor arbejder Gentofte Kommune med at skabe en anerkendende kultur med henblik på at kunne fastholde personalet. I den forbindelse er det blevet besluttet, at alle enheder, der har en leder, skal lave trivselsmålinger.

I hjemmesygeplejen Sydøst har de fået lov til at benytte udviklingsprojektet som deres trivselsmåling. På den måde bliver trivselsmålingen til en proces frem for en måling. Desuden har de foretaget en tilfredshedsundersøgelse, som ifølge Janet Sørensen var meget gennemsnitlig. ”Jeg kan håbe, at det her kan gøre den bedre næste gang”, siger hun.

Det overordnede formål med udviklingsprojektet var at forbedre trivslen for personalet og finde en ny fælles anerkendende kultur. Desuden håber Janet Sørensen, at en bedre trivsel også kan danne baggrund for fastholdelse af personale og mindske sygefraværet.

”Det var ikke det, der var udgangspunktet, men det er forhåbentlig nogle af de sideeffekter, vi får”, fortæller hun.

Lige nu har de ikke noget sygefravær, og Janet Sørensen håber efter en hård vinter med højt sygefravær, at dette er fremtiden.​

Fortiden evalueres og nye værdier skabes

Hjemmesygeplejerskerne Sydøst havde sammen med Janet Sørensen og hendes overordnede leder Birgitte August Janholt i alt tre seminarer med organisationspsykolog Anne Lehnschau fra BST NORD AS/BasicConsult AS.

Første seminar var evaluerende og bagudrettet. Her fik sygeplejerskerne talt ud om, hvad de havde været igennem, og de fik udarbejdet en tidslinje, der viste afdelingens udvikling frem til i dag. Desuden gennemgik Anne Lehnschau en teori omkring kultur og kulturdannelse, som de kunne bruge i deres fremadrettede udviklingsproces.

Herefter fik sygeplejerskerne udleveret et postkort hver, som de så skulle beskrive for hinanden.

Øvelsen viste, at fordi du opfatter noget, så kan det godt være, at jeg opfatter det anderledes. Man skal ikke tage alting for givet. Når jeg ser noget konkret eller fagligt, er det ikke ensbetydende med, at du tolker det på samme måde”, fortæller Mette Gramkow Brock.

Andet seminar blev indledt med sygeplejerskernes opdigtede historier. Herefter var blikket fremadrettet, og afdelingens værdier og spilleregler for en fælles anerkendende kultur skulle nu bestemmes.

Dette skete gennem en nøje struktureret proces, hvor medarbejderne på baggrund af en række kort med forslag til spilleregler havde mulighed for først at diskutere i grupper og derefter i plenum. Til sidst kom de frem til følgende otte spilleregler for afdelingen:

​”Jeg synes, det har været rigtig godt at få lov til at arbejde med os selv, og hvordan vi fremover vil arbejde sammen – hvad lægger vi vægt på, og hvilke værdier har vi?” Janet Sørensen.

”Det betyder meget, at vi har fået skrevet noget ned, og at vi alle sammen har været med til at lave det, så det ikke er en leder, der kommer og trækker noget ned over hovedet på os. Vi har kunnet drøfte, hvilke værdier vi skal arbejde med. På den måde føler man, at man har medindflydelse og er med til at gøre en forskel.” Mette Gramkow Brock.

Til tredje seminar skulle alle otte spilleregler uddybes, og medarbejderne skulle i samarbejde med deres leder blive enige om, hvordan de skulle udmøntes i praksis. Der skulle altså tilføjes konkrete handlinger til hver af de overordnede spilleregler.

”Den første værdi, at vi anvender en anerkendende kommunikation, er nok en af de vigtigste, og jeg synes, at det var godt at få diskuteret, så alle var enige om, hvad det vil sige at kommunikere anerkendende”, fortæller Janet Sørensen.

​De handlinger, medarbejderne og ledere fandt frem til i forhold til den anerkendende kommunikation, var blandt andet, at de lytter ordentligt efter, hvad der bliver sagt, at de respekterer andres synspunkter og forskelligheder, og at de altid henvender sig til en kollega med en positiv attitude og åbenhed.

Den anerkendende kommunikation skal hjælpe til, at de undgår misforståelser og får en bedre forståelse for hinandens handlinger samt skabe basis for en positiv og konstruktiv dialog. Desuden fortæller Janet Sørensen, at det gør hendes arbejde som leder lettere, at de har samme tilgang til deres måde at kommunikere og samarbejde på.

”Det har været godt, at jeg kunne være med, og at jeg ikke skulle koncentrere mig om at skrive ned, men bare være til stede som deltager og samtidig lære mine medarbejdere bedre at kende.” Janet Sørensen.

Fælles fokus på fremtiden

I hjemmeplejen Sydøst venter de nu på at få en pjece med deres otte spilleregler og de tilhørende handlinger, som de kan arbejde videre med i deres arbejde med at skabe en fælles anerkendende kultur.

Pjecen skal fungere som et levende dokument, som de selv kan rette til og ændre som de vil. På den måde kan de også arbejde med pjecen i fremtiden og bruge den, når de ansætter nye medarbejdere.

”Vi kan for eksempel fortælle nyansatte, at det her er nogle spilleregler, vi gerne vil arbejde ud fra. Det er vigtigt, at vi alle sammen ved, at det er de værdier vi arbejder efter”, siger Mette Gramkow Brock.

Janet Sørensen fortæller, at spillereglerne skal tages op med jævne mellemrum på personalemøder, for at de kan følge op på, hvordan det går med at udføre handlingerne i dagligdagen.

”Det, vi har fået ud af forløbet, er et konkret produkt i en pjece, vi kan rette til. Men det, vi også har fået ud af det, er selve processen med at arbejde sammen om noget, der er fælles. Der er vi kommet til at lære hinanden godt at kende, og vi er blevet rystet sammen.” Janet Sørensen.

Udover at de har gennemgået et udviklingsprojekt med organisationspsykolog Anne Lehnschau, har de også fået en fast daglig leder med kendskab til kommunen og de ansattes dagligdag. Desuden får de nu sekretærhjælp en gang om ugen med alt det praktiske, der skal fungere, så sygeplejerskerne kan udføre deres arbejde og rutiner i dagligdagen.

Der er altså flere ting, der har været med til at forbedre trivslen for hjemmesygeplejerskerne, og ikke mindst, siger Mette Gramkow Brock, ”er det en god arbejdsplads med gode kolleger, så hvis man kan få drøftet fortiden og få lagt låg på og så sige, at nu ved vi, hvad vores fælles mål for fremtiden er.

Fagligheden skal selvfølgelig være høj, men det sociale er også vigtigt, så det er rart at gå på arbejde. Det er vigtigt med nogle gode kolleger, som man rent fagligt kan sparre med, men som også engagerer sig lidt i, hvordan man har det og spørger til det – så begge aspekter er med.”

”Der er mange af mine kolleger, som har været her gennem alle de her lederskift, så det har fyldt meget hos dem. Jeg har haft svært ved at sætte mig ind i det, for jeg har aldrig været et sted, hvor der ikke har været en leder.

Jeg tror, at det har været godt for dem at få fortalt historien, så vi ved, at det har været værd at kæmpe for – der må jo være en grund til, at de er blevet her”, slutter Mette Gramkow Brock, som blev ansat som hjemmesygeplejerske i Gentofte Kommune i marts 2008.

Selvom fortiden ikke har været ens for alle og nogle har haft en svær fortid i hjemmeplejen Sydøst i Gentofte Kommune, så har medarbejderne nu et fælles fokus på fremtiden.

BST NORD A/S

​​CVR: 89747112

Tlf: 39 56 13 44​

E-mail: bst@bst-nord.dk

Abningstider

man - tors: kl. 08:00-17:00

fredag:       kl. 08:00-16:00

Hovedkontor

​Dynamovej 11. 2.th

2860 Søborg

Lars Tornvig, Tlf: 31 23 21 57

 ​

Se alle konsulenter 

i BST Nord A/S og søsterselskabet ArbejdsmiljøCentret A/S.

Afdelinger

Kolding. Olaf Ryes Gade 7 K, 1.​

Stig Holm, Tlf: 26 30 05 44

Randers. Engelsholmvej 26

Pernille Vedsted, Tlf: 31 77 80 82​

Aalborg. Christmas Møllers Vej 17

Tine Brodersen,​ Tlf: 52 13 75 13